Kućni red – dvorane

Naslovna > Kućni red – dvorane

Višenamjenske dvorane KREŠIMIRA ĆOSIĆA

RADNO VRIJEME

• radnim danom od 08:00 – 22:00 sata
• subota, nedjelja, praznik ovise o unaprijed dogovorenim aktivnostima

ULAZAK I ZADRŽAVANJE U PROSTORIJAMA OBJEKTA

• U skladu sa utvrđenim rasporedom trener ili neka druga osoba koja vodi trening ili rekreaciju, 10 minuta prije ulaska u dvoranu, podiže na porti ključ od svlačionice i zajedno sa dežurnim djelatnikom dvorane vrši pregled iste. Možebitne primjedbe upisuju se u knjigu porte.
• Po izvršenom pregledu u svlačionicu ulazi skupina korisnika.
• Nakon presvlačenja u propisanu športsku opremu koja mora biti namijenjena isključivo za vježbe u zatvorenom prostoru zadnji korisnik koji napušta svlačionicu dužan je pogasiti svjetla i zaključati svlačionicu. Ostavljanje otvorene svlačionice za potrebe zakašnjelih korisnika nije dopušteno.
• Korisnici dvoranu koriste prema utvrđenom vremenskom trajanju, s tim da je u trajanje uključeno vrijeme za postavljanje i pospremanje rekvizita.
• U prostore svlačionica i dvorana ulazak je dozvoljen samo aktivnim korisnicima dvorane. Članovi uprave, roditelji, prijatelji i ostali mogu pratiti trening (aktivnost koja se obavlja) samo s tribina uz dopuštenje trenera. Prisutnost osoba koja nisu aktivni korisnici dvorane nije dozvoljena.
• Po završetku treninga ili rekreacije korisnici napuštaju dvoranu i ulaze u svlačionicu. Nakon tuširanja i oblačenja (koja za cijelu grupu korisnika traje maksimalno 20 minuta od završetka termina) napuštaju svlačionicu i zajedno sa dežurnim djelatnikom ŠC Višnjik pregledavaju istu. Eventualne primjedbe upisuju se u knjigu porte.

PREVENTIVNE MJERE ZA BOLJE FUNKCIONIRANJE DVORANE

• Vrata između pomoćnih dvorana trebaju biti zaključana.
• Nezaključana svlačionica za potrebe zakašnjelih korisnika nije dozvoljena.
• U prostorije svlačionica i dvorane ulaz je dozvoljen samo aktivnim korisnicima dvorane.
• Roditelji, prijatelji, novinari, simpatizeri klubova i ostali trening mogu pratiti samo s tribina, uz dopuštenje trenera i voditelja objekta.
• Prisutnost osoba koje nisu aktivni korisnici treninga nije dozvoljeno (roditelji mogu samo pomagati prilikom presvlačenja djece korisnika u svlačionici).
• Korisnici i djelatnici su obvezni ugasiti svjetla u svim prostorijama unutar objekta nakon korištenja istih.

Korisnici su dužni sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrijednostima.
Preporuča se ne unositi vrijedne predmete, jer ŠC Višnjik ne odgovara za nestanak osobnih stvari korisnika ili nastanak štete na njima.
Za neodgovorno ponašanje, namjerno oštećenje imovine i sl. snosit će se odgovornost, te će se prema slučaju s takvim postupati na zakonom predviđen način, odnosno za sva oštećenja počinitelj će snositi materijalnu i kaznenu odgovornost.
Naputke i odluke osoblja ŠC-a Višnjik obvezatne su za sve korisnike, a osobe koje ih ne poštuju mogu biti udaljene iz prostorija ŠC-a Višnjik.